Fork me on GitHub

js函数式编程-由函数构建函数

最近,工作不是很忙,赶紧为自己充电。准备很长一段事件撸函数式编程
如有不正确的地方,请大家提出来,我会更正,共同进步,谢谢。

由函数构建函数

函数式组合的精华

函数组合的精华:使用现有的零部件来建立新的行为,这些新行为同样也成为了已有的零部件。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
function dispatch() {
let funs = _.toArray(arguments);
let size = funs.length;
return function (target) {
let ret = undefined;
let args = _.rest(arguments);
for(let funIndex = 0; funIndex < size; funIndex++){
let fun = funs[funIndex];
ret = fun.apply(fun, construct(target, args));
if (existy(ret)) return ret;
}
return ret;
}
}
let str = dispatch(invoker('toString', Array.prototype.toString),
invoker('toString', String.prototype.toString)
)
let dd = str('a');
console.log(dd) // 'a'

柯里化(Currying)

1
2
3
4
5
6
7
8
function rightAwayInvoker() {
let args = _.toArray(arguments);
let method = args.shift();
let target = args.shift();
return method.apply(target, args);
}
let dd = rightAwayInvoker(Array.prototype.reverse, [1, 2, 3]);
console.log(dd) // [3, 2, 1]
柯里化的方向(默认向右)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
function rigthCurryDiv(d) {
return function (n) {
return n/d;
};
}
let divideBy10 = rigthCurryDiv(10); // 被除数
let dd = divideBy10(2); // 除数
var d1 = rigthCurryDiv(10)(2)
console.log(d1); // 0.2
// 柯里化一个参数
function curry(fun) {
return function(arg) {
return fun(arg);
};
}
let dd = ['11', '11', '11' ,'11'].map(curry(parseInt))
console.log(dd) // ['11', '11', '11' ,'11']
// 柯里化两个参数
function curry2(fun) {
return function(secondArg) {
return function(firstArg) {
return fun(firstArg, secondArg);
}
}
}
function div(n, d) {
return n / d;
}
let dd = curry2(div)(10)(50);
console.log(dd) // 5
function toHex(n) {
let hex = n.toString(16);
return (hex.length < 2) ? [0, hex].join('') : hex;
}
function rgbToHexString(r, g, b) {
return ['#', toHex(r), toHex(g), toHex(b)].join('');
}
let dd = rgbToHexString(255, 255, 255);
console.log(dd) // #ffffff

部分应用

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
function partial (fun) {
let pargs = _.rest(arguments);
return function () {
let args = cat(pargs, _.toArray(arguments));
return fun.apply(fun, args);
};
}
var div10by2by4by5000partial = partial(div, 10, 2, 4, 5000);
console.log(div10by2by4by5000partial()) // 5
// 局部应用实战:前置条件
function condition1() {
let validators = _.toArray(arguments);
return function (fun, arg) {
let errors = mapcat(function(isValid){
return isValid(arg) ? [] : [isValid.message];
}, validators);
if (!_.isEmpty(errors)) {
throw new Error(error.join(','));
}
return fun(arg);
};
}
let sqrPre = condition1(validator('arg must not be zero', complement(zero)),
validator('arg must be a number', _.isNumber));
let dd = sqrPre(_.identity, 10);
console.log(dd)

通过组合端至端的拼接函数

1
2
3
let isntString = _.compose(function (x) { return !x; }, _.isString);
let dd = isntString([]);
console.log(dd) // true

源代码仓库
函数式编程-读书笔记

-------------本文结束感谢您的阅读,如果本文对你有帮助就记得给个star-------------
Donate comment here